Algemene Voorwaarden

Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle producten en diensten van Shirley van Lieshout fotografie.


Bij het afnemen van producten en diensten gaat u automatisch (stilzwijgend) akkoord met deze voorwaarden. Heeft u tegen deze voorwaarden bezwaar, dan kunt u dat enkel schriftelijk en voorafgaand aan de fotoshoot kenbaar maken.

Deze algemene voorwaarden kunnen op ieder gewenst moment door Shirley van Lieshout fotografie worden aangepast.

 

Fotoshoot

U kiest voor een bepaalde fotograaf omdat de stijl van deze fotograaf u aanspreekt, Shirley van Lieshout fotografie is vrij haar artistieke kennis en inzicht in de fotoshoot toe te passen.

Uit iedere fotoshoot wordt een selectie van de foto’s gemaakt. Shirley van Lieshout fotografie zal een selectie maken van de naar haar inzicht beste foto’s, zodat de stijl van de fotografe vastligt in de uiteindelijke fotoserie.

Shirley van Lieshout fotografie is vrij om naar eigen inzicht te beoordelen welke foto’s wel en welke foto’s niet geschikt zijn om aan u te tonen. U kunt geen beroep doen op foto’s die volgens Shirley van Lieshout fotografie niet geschikt zijn.

Binnen 10 werkdagen na uw fotoshoot zullen de door Shirley van Lieshout fotografie uitgezochte foto’s in een online fotogalerij geplaatst worden, waar u de foto’s, met persoonlijke inloggegevens, in klein formaat kunt bekijken.

 

De foto’s in deze fotogalerij zijn enkel bedoeld voor u om uw keuze te kunnen maken voor de uiteindelijke bewerkte, hoge resolutie foto’s. In geen geval mogen de foto’s uit de fotogalerij op enigerlei wijze gebruikt en gepubliceerd worden.

 

De online fotogalerij is 2 maanden geldig vanaf de dag dat uw persoonlijke link met inloggegevens is toegezonden. Daarna komt de fotogalerij te vervallen.

 

Auteursrecht

Op de foto’s gemaakt door Shirley van Lieshout fotografie rust auteursrecht. Zonder toestemming van Shirley van Lieshout fotografie mogen de foto’s niet voor andere dan privédoeleinden worden gebruikt. Het is niet toegestaan foto’s te kopiëren of doorverkopen. Ook is het niet toegestaan foto’s of screenshots van de website/ facebook/ of Instagrampagina van Shirley van Lieshout fotografie te kopiëren of op te slaan.

 

U ontvangt uw gekozen foto’s digitaal in hoge resolutie (HR). Shirley van Lieshout fotografie levert geen RAW/ originele of onbewerkte bestanden aan. Daarnaast is het aanpassen/ bewerken van de door Shirley van Lieshout fotografie gemaakte en aangeleverde foto’s niet toegestaan.

 

Publiceren van de foto’s op Social Media is enkel toegestaan met bronvermelding d.m.v. van naam en/of logo van Shirley van Lieshout fotografie.

 

Het insturen van foto’s gemaakt door Shirley van Lieshout fotografie voor wedstrijden of promotiedoeleinden is enkel toegestaan met bronvermelding d.m.v. van naam en/of logo van Shirley van Lieshout fotografie.

 

Prijzen

De prijzen op de website van Shirley van Lieshout fotografie zijn vermeld in Euro’s. De vermelde prijzen zijn onder voorbehoud van typefouten, correcties en prijswijzigingen.

 

Shirley van Lieshout fotografie behoudt zich het recht voor de prijzen en de prijzen welke op de website staan vermeld te allen tijde aan te passen. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de informatie zoals deze op de website vermeld staat.

 

Betaling 

Bij het reserveren van een fotoshoot dient er een 25% aanbetaling gedaan te worden om de door u gekozen datum en tijdstip vast te leggen. De restant betaling dient op de dag van de fotoshoot zelf te worden voldaan. Shirley van Lieshout fotografie stuurt u voor beide betalingen een betaalverzoek.

Indien het verschuldigde bedrag niet volledig voldaan is zullen er geen fotobestanden worden aangeleverd.

 

Portfoliogebruik en promotie

Shirley van Lieshout fotografie behoudt zich het recht voor de door haar gemaakte foto’s te gebruiken voor haar website, portfolio, social media en marketing doeleinden van Shirley van Lieshout fotografie. Wanneer u hier niet mee akkoord gaat, dient u dit bij de fotoshoot reservering duidelijk aan te geven.

 

Shirley van Lieshout fotografie kan niet aansprakelijk worden gesteld indien de afbeeldingen buiten haar medeweten elders op het net worden geplaatst.

 

Reserveren en annuleren

Het reserveren van een fotoshoot kan enkel via WhatsApp, e-mail of contactformulier op de website van Shirley van Lieshout fotografie. Na bevestiging is de reservering definitief.

 

Het eventueel annuleren van een fotoshoot dient minimaal 24 uur voorafgaande aan de fotoshoot telefonisch of via e-mail te worden gedaan. De betaalverplichting blijft hierbij in stand waardoor restitutie van de aanbetaling of andere reeds gedane betalingen niet mogelijk is.

 

Shirley van Lieshout fotografie neemt na annulering zo spoedig mogelijk contact met u op voor het maken van een nieuwe afspraak.

Bij het niet komen opdagen zonder afmelding wordt het volledige bedrag van de fotoshoot in rekening gebracht.

 

Shirley van Lieshout fotografie behoudt zich het recht voor om een fotoshoot op een buitenlocatie te annuleren bij onvoorziene omstandigheden zoals ongunstige weersomstandigheden. In overleg zal er gekeken worden naar uitwijkmogelijkheden of eventueel een nieuwe afspraak gemaakt worden.

 

Klachten, Aansprakelijkheid & Verantwoordelijkheid

Deelname aan een fotoshoot is volledig voor uw eigen risico.

 

U bent tijdens de fotoshoot zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor uzelf en uw eigendommen. Schade aan uzelf, uw eigendommen en aan anderen is in de breedste zin van het woord op geen enkele wijze te verhalen op Shirley van Lieshout fotografie.

 

Klachten betreffende het geleverde werk dienen zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 10 dagen na levering van de foto’s schriftelijk aan Shirley van Lieshout fotografie te worden gemeld. Shirley van Lieshout fotografie heeft het recht binnen redelijke termijn alsnog goed werk voor afgekeurd werk te leveren.


Restitutie van uw betaling is niet mogelijk. Bij ontevredenheid kan er eventueel een nieuwe afspraak worden gemaakt om alsnog het gewenste doel te bereiken. Dit is uitsluitend mogelijk als er binnen 10 dagen een schriftelijke, officiële klacht is ingediend.


Het is in geen geval mogelijk om (schade)claims te leggen op de fotograaf, in welke zin dan ook.

Shirley van Lieshout fotografie is niet aansprakelijk voor het uitblijven van resultaat tijdens een fotoshoot, denk hierbij aan kinderen die niet lachend op een foto staan of een niet-zonnige dag.

Shirley van Lieshout fotografie kan tevens niet aansprakelijk worden gesteld wanneer de fotoshoot onverhoopt door technisch mankement of ongunstige weersomstandigheden niet door kan gaan of daardoor mislukt.

 

Er bestaat geen aankoopverplichting tot meer foto’s dan het vooraf gekozen pakket. Wanneer u toch meer foto’s afneemt dan gaat u automatisch akkoord met de prijzen zoals genoemd op de website van Shirley van Lieshout fotografie.

 

Shirley van Lieshout fotografie is niet aansprakelijk voor afdrukken (canvas, fotoafdrukken, etc.) die u laat maken bij andere aanbieders.

 

Garantie

Shirley van Lieshout fotografie bewaart de geleverde bestanden maximaal 2 jaar echter draagt u zelf de verantwoordelijkheid voor het correct en veilig opslaan en bewaren van de geleverde foto’s.

 

Algemene voorwaarden kunnen ook gedownload worden: 

Algemene VW